VÝROBA BLISTROV NA ZÁKAZKU A ZÁKAZKOVÝCH OBALOV

Výroba blistrov na zákazku podľa spôsobu ochrany a použitia

Nižšie sa pokúsime rozdeliť balenia výroby blistrov na zákazku podľa základných preferencií. Výroba blistrov na zákazku vyhovuje mnohým rôznym, ale nie protichodným nárokom na obal. Výroba blistrov na zákazku a ich balenie umožňuje skĺbiť najčastejšie nároky na obal, a preto je tak často využívanou možnosťou.

Zákazkový produktový blister v tvare na želanie
Zákazkový produktový blister v tvare na želanie

Balenie výrobkov do blistrov na zákazku

Blister je tvarový výlisok, ktorý sa zákazkovo v plnom rozsahu prispôsobí Vášmu produktu. Zákazkovo je možné vyrobiť obal tak, aby ochránil výrobok pred vplyvom prostredia, na ktorý je špecificky citlivý.

Výroba blistrov a obalov na zákazku pre mechanickú ochranu výrobkov a produktov pri transporte

Obaly a prepravné výlisky, ktoré sú riešené tak, aby ich hlavnou funkciou bola mechanická ochrana výrobku. Môžu byť nielen tvarovo prispôsobené produktu, ale môžu mať aj viac vrstiev, ktoré môžu byť vzduchotesné. Vzduchová bublina potom spolu s tvarovým výliskom tvorí veľmi silnú mechanickú ochranu.

Blistre s maximalizáciou marketingového potenciálu produktu

Obal predáva alebo nekupuj mačku vo vreci. To sú základné heslá, ktoré by mal mať na mysli každý výrobca, ktorý chce so svojím výrobkom uspieť na trhu.

Blistrové obaly túto požiadavku riešia znamenite. Sú transparentné a svojimi možnosťami umožňujú s trochou kreativity vytvoriť pútavý obal.

Výroba vodotesných produktových obalov
Výroba vodotesných produktových obalov

Vodotesné blistre pre ochranu výrobkov pred vodou a vlhkosťou

Blister je možné vodotesne a vzduchotesné uzavrieť a tým výrobok chrániť pred vodou, vlhkosťou, cudzopasníkmi, prachom a nečistotami.

Transportné balenie a blistre pre ďalšiu distribúciu

Špeciálne blistre a tvarové výlisky slúžia pre transport a mechanickú ochranu priemyselných komponentov pre ďalšiu produkciu. U týchto druhov výliskov je kladený tiež dôraz na presnosť umiestnenia a orientáciu produktov pri ďalšom robotickom spracovaní komponentov.

Zákazkové 3D tvarové blistre pre balenie a transport produktu
Zákazkové 3D tvarové blistre pre balenie a transport produktu

Balenie do blistra s účelom UV ochrany

Produkty, ktoré môžu byť poškodené UV žiarením je možné baliť do blistrov s UV ochrannou fóliou. Tie potom nedegradujú ani pokiaľ sú vystavené na priamom slnku. Blister s UV ochranou ich spoľahlivo ochráni a predĺži životnosť a dobu pre distribúciu produktu.

Balenie do blistrov s ochranou proti nežiadúcej manipulácii s produktom

Sú druhy produktov, u ktorých je priorita obalu chrániť ich proti nežiadúcej manipulácii. Môžu to byť produkty, kde je riziko straty dielu alebo je nevhodné ich rozbaľoval z hygienických dôvodov.

Blistrové obaly s maximalizáciou vizuálneho vnemu

Blistre možno kombinovať s tlačou alebo ďalšími 3D doplnkami

Recyklovateľné ekologické balenie do blistrov na zákazku

Blistre sú vyrábané z recyklovateľného plastu. Pre ekologickú likvidáciu a recyklovateľnosť sú ideálne kompozitné blistre s voľne vloženou grafikou na papieri.

Lepená grafika na fóliu kombinuje viac druhov plastov a obsahuje farby. To sťažuje proces separovania plastov a znečisťuje výsledný recyklát.

Produktový blister s mechanickou ochranou pred poškodením a tvarovým výliskom
Produktový blister s mechanickou ochranou pred poškodením a tvarovým výliskom

Čo je to blister podľa wikipédie

Blister (je z angličtiny pľuzgier) je to balenie drobných výrobkov pomocou tvarovanej priehľadnej PVC fólie proti lepenkovej karte alebo pretláčacej hliníkovej fólii, alebo tiež celo blister. Tvarovaná fólia môže byť k lepenkovej podložke prilepená, termoplasticky privarená, pripevnená sponkami. U celo blistra je aj zadná protistrana tvorená tvarovou fóliou. Blistrer je potom zo 100 percentuálneho PVC čo uľahčuje recykláciu, na rozdiel od kompozitných balení.

Výroba blistrov na zákazku podľa účelu druhu produktov

V odseku nižšie sa pokúsime spomenúť niekoľko základných produktových kategórií, kde sú blistre často využívané. Ich využitie je však ďaleko širšie.

Blistre na medikamenty, pilulky, kapsule a potravinové doplnky

Pre možnosť sterilného balenia sú blistre veľmi často využívané pre balenie liekov, žuvačiek, piluliek a potravinových doplnkov. Ak ste vyvinuli liek na nesmrteľnosť, balenie do blistra je určite správna voľba.

Blister na predaj piluliek
Blister na predaj piluliek

Blistre, výlisky a plata pre priemyselné produkty a komponenty

Na rozdiel od blistrov pre predaj koncovému užívateľovi plnia tieto blistre funkciu pri preprave a skladovaní dielu pre ďalšiu výrobu alebo automatické spracovanie. Jednou z požiadaviek je teda také balenie, aby bolo možné automatické spracovanie v ďalšom výrobnom kroku, ktorý môže nastať na rôznych miestach. Niektoré komponenty nájdu využitie v rôznych aplikáciách vo výrobných závodoch po celom svete.

3D produktový blister
3D produktový blister

Gastro blistre a PVC výlisky pre potraviny a nápoje

Snáď najmasovejšie používajú plastové obaly a blistre v potravinárskom priemysle. Tu plastové obaly pomáhajú chrániť tovaru, zabezpečujú jeho hygienickú manipuláciu a predlžujú jeho životnosť. V čase pandémie snáď nenájdeme človeka, ktorý by nepoužil jedlo zatavené do transportného plastového obalu. Práve na týchto obaloch v čase krízy je vidieť ich obrovskú úžitkovú hodnotu. Vďaka týmto obalom a baleniu do transportných obalov prežila nejedna lokálna reštaurácia.

Balenie elektroniky a dizajnových produktov do blistrov na zákazku

Výroba zákazkových blistrov a obalov na tovar v tvare na zákazku

U elektroniky a dizajnových produktov je veľmi dôležitým bodom pre predaj vizuálna stránka produktu. Bister ako transparentný obal ide tejto požiadavke naproti zo svojou povahou.

Blistrový obal na tovar v tvare na zákazku
Blistrový obal na tovar v tvare na zákazku

Sterilné balenie do blistrov v kontrolovanom prostredí

Jedna z možností blistrových obalov je hermetické, sterilné balenie. Táto vlastnosť je využívaná pri balení liečiv, potravín a ďalších produktov, ktoré sú citlivé na vplyv prostredia alebo by hrozilo znehodnotenie produktu vplyvom prostredia. U liečiv by vplyvom prostredia dokonca mohlo dôjsť k situáciám zdravie ohrozujúcim.

Blister na medikamenty po zafóliovaní
Blister na medikamenty po zafóliovaní

Výroba blistrov na zákazku podľa technológie výroby

PVC fólie, obaly a blistre z PVC fólie majú široké uplatnenie a neprebernú variabilitu. Nižšie sa pokúsime popísať základné najpoužívanejšie druhy.

Rozkladací blister na zákazku

Rozkladací blister je z prednej a zadnej strany, ktoré do seba zapadajú a medzi nimi je priestor na produkt. Grafika sa na tento typ blistra lepí alebo je možné ju vložiť za produkt ako pozadie. Obe časti sa môžu sponkovať k sebe alebo je možné ich jednoducho roztvoriť.

Výroba blistrov na zákazku - prepravné a predajné
Výroba blistrov na zákazku – prepravné a predajné

Zvárané blistre celo PVC zákazkové blistre

U tohto typu blistra je zadná strana spravidla po celom obvode privarená k prednej. Produkt je hermeticky a vodotesne uzavretý. Tento typ ponúka tiež lepšiu mechanickú ochranu produktu vzhľadom k uzavretému vzduchu vnútri. Tento bistier tiež znemožňuje aj nežiadúcu manipuláciu s produktom. Nevýhodou u tohto typu je neľahké otváranie a znehodnotenie blistra pri otvorení. Nie je možné ho otvoriť bez nástroja. Preto tento typ nie je vhodný pre výrobky, ktoré treba skúšať.

Blistre kompozitné zatavené na papier

Predná strana je zatavená na zadnú stranu z papierového kartónu. Je rovnaká ako celo PVC blister hermeticky uzavretý a má všetky vlastnosti vyššie uvedeného blistra. Tým, že je zadná strana tvorená papierovým kartónom má vyšší podiel bio odbúrateľné zložky a je ľahšie rozbaliteľná. To aj bez nástroja na rozdiel od celo PVC blistra. Nie je ale plne vodotesný.

Výroba blistrov na zákazku z PVC papier nasunutý

Predná strana je tvorená PVC tvarovým blistrom a zadná je z papierového kartónu. Predná strana má zámky, do ktorých sa nasúva papierový kartón ako šuplík. Výhodou tohto balenia je možnosť otvorenia aj zatvorenia bez poškodenia obalu. Papierová nasúvacia karta je často fixovaná sponkou alebo lepením.

Produktový blister v zákazkovej veľkosti pre zavesenie
Produktový blister v zákazkovej veľkosti pre zavesenie

Blister na lieky s alu fóliou na zákazku

Tento typ blistra poznáme z balenia liekov. Na prednej PVC tvarovanej fólii je hermeticky zatavená hliníková fólia.

Výroba pilulkového blistra na zákazku s hliníkovou fóliou
Výroba pilulkového blistra na zákazku s hliníkovou fóliou

Vaničkový blister na potraviny so zataviteľnou fóliou

Tento typ je využívaný na prepravu hotových jedál. Jeho hlavnou výhodou je hermetické uzatvorenie. To umožňuje jednoduchú manipuláciu a zamedzuje vyliatiu obsahu pri transporte. Hlavnou nevýhodou je nutnosť mať zváračku na fóliu.

Vaničkový blister na potraviny s viečkom

Obal na balenie potravín a bez zatavenej fólie. Tá je na rozdiel od vyššie uvedeného typu nahradená viečkom. Obal nie je hermeticky uzavretý, ale nevyžaduje použitie špeciálneho vybavenia.

Transportné a manipulačné blistre na zákazku plato voľne uložený

Tento typ je vlastne plato s tvarovými výliskami na komponenty alebo produkty. Výrobky sú na pozícii fixované obojstrannou lepiacou fóliou alebo sa plata prekrývajú cez seba a niekoľko plat je balených do transportnej krabice. Štandardne sa predpokladá vodorovná manipulácia.

Výroba transportného blistra na zákazku pre prepravu komponentov
Výroba transportného blistra na zákazku pre prepravu komponentov

Výrobky z 3D fólie pre ostatné použitie

Z PVC blistrovej fólie sa nevyrábajú len obaly, ale je možné vyrábať celý rad ďalších produktov. Príkladom môžu byť produkty pre výskum a vývoj pre vývoj liečiv a zdravotnícky materiál.

Kultivačné nádoby in vitro

Jedným z výrobkov sú špeciálne kultivačné nádoby nahrádzajúce sklenené kultivačné nádoby. Tieto jednorazové kultivačné nádoby sú výrazne lacnejšie aj najmä s ohľadom na manipulačné náklady.

Kultivačné blistre a laboratórne PVC nádoby v zákazkovom tvare pre výskum a vývoj
Kultivačné blistre a laboratórne PVC nádoby v zákazkovom tvare pre výskum a vývoj

Kontaktuje výrobcu pre výrobu blistrov na zákazku a zákazkových obalov

Zaujali Vás naše blistre na zákazku a zákazkové obaly? Chcete si ich nechať na zákazku vyrobiť priamo od výrobcu za veľkoobchodné ceny? Kontaktujte nás pre cenovú ponuku na e-mail: info@predmetyreklamni.eu

Návrat hore