Pozemek se stoletými duby

 Dubnice pod Ralskem 1956/1 Vlevo od cesty les nad dubnici

Informace o pozemku

Parcelní číslo:1956/1
Obec:Dubnice [561541]
Katastrální území:Dubnice pod Ralskem [633666]
Číslo LV:605
Výměra [m2]:932
Typ parcely:Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:DKM
Určení výměry:Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:neplodná půda
Druh pozemku:ostatní plocha

Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí

Scroll to Top