Lipence pronájem chaty zdarma / za práci na 3 roky

Informace o stavbě

Stavba:č. ev. 67
Obec:Praha [554782]
Část obce:Lipence [83976]
Katastrální území:Lipence [683973]
Číslo LV:780
Stavba stojí na pozemku:p. č. 2033
Typ stavby:budova s číslem evidenčním
Způsob využití:stavba pro rodinnou rekreaci
Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:2033
Obec:Praha [554782]
Katastrální území:Lipence [683973]
Číslo LV:2352
Výměra [m2]:7
Typ parcely:Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:DKM
Určení výměry:Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku:č. ev. 67
Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí

https://mapy.cz/s/lugejeceje

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d438.4847047468823!2d14.353991102872042!3d49.95087309866937!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470b99df1b4e239b%3A0x4f409e56e079176b!2sKaz%C3%ADn%2067%2C%20155%2031%20Praha-Lipence!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1631013443579!5m2!1scs!2scz
https://goo.gl/maps/xA7imPwJepUcXDCj7
Scroll to Top