Levné zahrádky a sad Vsetín

410 m2

Informace o pozemku

Parcelní číslo:9469
Obec:Vsetín [541630]
Katastrální území:Vsetín [786764]
Číslo LV:13813
Výměra [m2]:4143
Typ parcely:Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:DKM
Určení výměry:Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:trvalý travní porost
Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právoPodíl
Koukal Jan Ing. MBA, Malostranské náměstí 203/14, Malá Strana, 11800 Praha 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:14691/1
Obec:Vsetín [541630]
Katastrální území:Vsetín [786764]
Číslo LV:10001
Výměra [m2]:4535
Typ parcely:Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:DKM
Určení výměry:Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:ostatní komunikace
Druh pozemku:ostatní plocha
Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právoPodíl
Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín

Informace o pozemku

Parcelní číslo:14693
Obec:Vsetín [541630]
Katastrální území:Vsetín [786764]
Číslo LV:10001
Výměra [m2]:3596
Typ parcely:Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:DKM
Určení výměry:Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:ostatní komunikace
Druh pozemku:ostatní plocha
Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právoPodíl
Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín
Scroll to Top